Mattias Östenälv – Pastor och Församlingsföreståndare

mattias-161008

Telefon: Expedition 0370 – 700 33

Mobil: 072 – 738 00 33

 

Evelina Palmér – Ungdomsledare

Mobil: 072 – 358 25 32

palmerevelina@gmail.com

 

Roger Josefsson – Ordförande

Telefon: 070-200 66 27