Mattias Östenälv  – Församlingens föreståndare och Pastor

mattias-161008

Telefon: Expedition 0370 – 70033

Mobil: 072 – 738 00 33

 

Roger Josefsson – f.d. föreståndare

Telefon: 0370 700 33

E-post:pingst-skillingaryd@crossmail.se