”Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.”

Romarbrevet 15:13 SFB

Julen är nära! Det finns nära och kära att se, gåvor att ge, baka att dela med sig av. Vi förbereder våra hem för firandet. Men ännu viktigare än denna yttre förberedelse är vårt hjärtas förberedelse.

Adventstiden är en vacker påminnelse om att förbereda våra hjärtan när vi förbereder våra hem— för att fira vår Frälsares födelse, Jesus! I början av denna vecka tänder vi det första av de fyra ljusen i adventskransen: Hoppets ljus.

På söndag den 28 november har vi första advents gudstjänst med Pastor Mattias Östenälv som ska predika. Värmt välkommen och glad första advent!