Skillingaryd Pingst har en vänförsamling i staden Jacje i Bosnien. Församlingen har hälsat på oss i Skillingaryd och vi hoppas att i framtiden kunna besöka arbetet i Bosnien. Tillsammas ber vi för Jacje och att evangeliet skall få framgång där.