”Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.”

Psaltaren 46:10-11 SFB

Andra söndagen i advent ger oss möjlighet att förbereda våra hjärtan i trogen väntan, fira Jesu födelse och förbereda oss för hans andra ankomst.

Det är en vacker chans att reflektera över hur profetiorna har uppfyllts och att begrunda vad framtiden (som utlovats till oss genom profetior) kommer att ge. (Psaltaren 46:10-11).

Den här veckan tar vi en paus för att komma ihåg vem Gud är och vad han har gjort för oss. Om vi har mycket att göra kanske vi bara fokuserar på våra att göra-listor. Att skapa plats i våra scheman för bön och meditation hjälper oss att bättre se Gud i arbete i våra liv och i vår värld.

När vi förbereder våra hjärtan för firandet av Jesu ankomst som en gåva till hela mänskligheten, låt oss väcka en känsla av förväntan i våra hjärtan och hem. Må Guds ande förvandla dagarna fram till jul till en tid av helig förväntan; förbereder våra hjärtan, medan vi troget väntar på chansen att fira vår kungs ankomst.

På söndag den 5 december firar vi andra advents gudstjänst. Pastor Mattias Östenälv ska predika och lovsångsteamet kommer att ledas av Agneta Johansson. Vi ska också hålla söndagsskolans avslutning och efter gudstjänsten kommer vi att ha församlingsmöte.

Värmt välkommen och glad andra advent!