Den utannonserade tjänsten som pastor i

Skillingaryds Pingstförsamling är nu tillsatt.

Vi hälsar Mattias Östenälv välkommen som pastor!