Välkommen!

På den här sidan finner du videoinstruktioner för hemsidan:

Hur man loggar in (med introduktion till menyerna)

Hur man ändrar text, skapar nya sidor, samt laddar upp bilder

Att arbeta med Home Slider (Rullande bilder på startsidan)

Att uppdatera kalendern