2003 startade Bussmissionen, men redan flera år tidigare var, Ove och Agneta Jonsson ute med Cafébussar. Makarna som arbetat som pastorspar, radioansvariga inom kristna närradion och som Europamissionärer i Villach i Österrike, brinner för att finnas ute och möta människor med det glada budskapet om Jesus.

Man skulle kunna säga att Ove och Agneta är resande missionärer med basen i trakterna runt Skillingaryd, men som rör sig runt om i Sverige under årets alla månader. När många av oss andra pustar ut i TV-soffan efter veckans slit håller Ove på att starta upp bussen och Agneta på att fylla termosarna för kvällens och nattens insats. Det blir många och långa nätter där mötena med i synnerhet tonåringar och unga vuxna blir till djupa samtal, kaffe och förbön. Inte minst tonåringarna uppskattar Ove och Agnetas ålder. Det är inte var dag det finns mogna människor i ungdomsmiljön, sent under helger och nätter som vill lyssna och finnas till hands.

Bussmissionen tar emot inbjudningar från en eller flera församlingar i en stad eller region. Tillsammans med kristna på orten kör man ut med den stora mörkröda Cafébussen och ställer den så centralt man kan för att försöka nå dagens målgrupp. Ibland kan det vara en lördagsförmiddag med shoppande familjer och pensionärer, en annan gång kan det gälla en ungdomsfestival som Hultsfredsfestivalen eller en natt i centrum i en vanlig svensk stad.

Konceptet är enkelt; gratis fika, lyssnande, samtal, förbön och ett Nya Testamente med vittnesbörd riktade till olika målgrupper. Det brukar bli långa och intensiva samtal i och runt bussen. Ibland kan det vara lite stökigt, inte minst när det är fredags och lördagsnatt, men även då kan det bli meningsfulla samtal långt ut på natten. Bussmissionen som ofta arbetar tillsammans med andra evangelisations-organisationer runt om i Sverige fyller en viktig funktion i att hjälpa församlingar att nå ut och möta människor med evangeliet.

Det finns ett genuint intresse hos Ove och Agneta att finnas med och att möta det som den sekulariserade svensken innerst inne går och funderar på. Att få sitta ner, ta en fika och samtala kan både hjälpa, uppmuntra och leda till livsförvandling för en människa. Det är den vissheten och glöden som gör att Agneta och Ove drar från stad till stad. Det verkar heller inte finnas någon tendens till att vilja minska ner eller att lägga om för ett bekvämare liv.

Vill du veta mer? Besök www.bussmissionen.se