Sedan många år är församlingen engagerade i missionen i Honduras. Två av våra egna medlemmar har varit utsända som missionärer i landet och idag finns vi med och stöttar arbetare i landet som verkar för att sprida evangelium.