Pingstförsamlingen i Skillingaryd stödjer sedan många år tillbaka Ingemar Liljas arbete med Östmission.

Östmissionen består idag av två grenar. Dels ett långsiktigt projekt i Estland, där vi praktiskt hjälper till med uppbyggnaden av rehabiliteringscentret, Village of Hope. Dels tältevangelisation på olika platser.