Vi söker ny pastor till vår församling i Skillingaryd.


Du är/vill:
– Trygg med dig själv, öppen i mötet med olika människor, ser potential och gåvor hos
människor i olika generationer.
– Vara en trovärdig person som strävar efter Guds syfte och mening och har en genuin
tro på bibeln som Guds ord.
– Använda dina gåvor så det ärar Gud och tillsammans med församlingens medlemmar
vara till för människor i Skillingaryd.
– Ansvara för gudstjänst och undervisning som samlar alla generationer.
– Arbeta med att fördjupa församlingens kontakter i vårt samhälle.
– Vara med och inspirera oss i vår spännande resa framåt.
Tjänsten är på 100 procent

Intresserad?
Skicka din ansökan till oss där du berättar vem du är och hur du vill vara med oss.

Övriga frågor?
Kontakta gärna vår ordförande Roger Josefsson, tel. 070-200 6627

Adress:
Mailadress: pingst-skillingaryd@crossmail.se
Postadress: Pingstförsamlingen, Kaffegatan 23, 568 23 Skillingaryd