I kyrkoåret är temat för söndagens texter ”Bana väg för Herren”. Johannes satt i fängelse och fick höra om Jesu gärningar, och han sände sina lärjungar för att verkligen få svar på om Jesus var den som profeterna hade lovat. Jesu svar var väldigt praktiskt: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud”.

Jesus ville att han skulle tro på honom, genom att visa på gärningarna han hade gjort. Johannes Döparen gick på emot folks förväntningar på honom. Folk hade en visst förväntan på honom, men Johannes var annorlunda. Han var en som verkligen kunde säga som det var. Det var inte alltid populärt, men han var kallad av Gud att bereda väg för en som var större än honom:

”Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. ” Matt. 11:2-11

På söndag den 12 december firar vi tredje advents gudstjänst. Lennart Johansson predikar och Marta Johansson leder lovsång.

Värmt välkomna och glad tredje advent!